Sr. No. Roll No. En.No. Name Father Name
1 699RHMP18944 699RHMP5222406 Manoj Kumar Prajapati Ram Ratan
2 699RHMP18948 699RHMP5222415 Mohd Athar Abdul Waris
3 699RHMP18946 699RHMP5222410 GANESH PRASAD RAJPOOT SHIV MANGAL RAJPOOT
4 699RHMP18943 699RHMP5222402 SUGRIV BHARTI SHIV BACHAN
5 699RHMP18945 699RHMP5222407 AVDHESH KUMAR RAM FER
6 699RHMP18947 699RHMP5222412 Abhimanyu Kumar Singh Santosh Kumar Singh
7 699RHMP18958 699RHMP5222426 Jitendra Yadava Raja Ram Yadava
8 699RHMP18955 699RHMP5222423 SUNEEL KUMAR PATEL RAM LAL PATEL
9 699RHMP18959 699RHMP5222427 Birendra Ram Shankar Ram
10 699RHMP18960 699RHMP5222429 Ajeet Kumar Chaurasiya Balgovind Chaurasiya
11 699RHMP18961 699RHMP5222430 Santosh Kumar Jagadish Yadav
12 699RHMP18957 699RHMP5222425 Dilip Kumar Shiv karan
13 699RHMP18954 699RHMP5222421 Vikash Kumar Chauhan Ramlal Chauhan
14 699RHMP18963 699RHMP5222431 Manish Kumar Vishwakarma Munna Vishwakarma
15 699RHMP18964 699RHMP5222432 Raghwendra Kumar Dixit Parsuram Dixit
16 699RHMP18965 699RHMP5222433 Sandeep Yadav Ram Singh Yadav
17 699RHMP18966 699RHMP5222434 Anand Parkash Ram Uggar
18 699RHMP18968 699RHMP5222435 Sonu Rajbhar Ram Pratap Rajbhar
19 699RHMP18967 699RHMP5222436 Yashwant Rao Ram Adhar
20 699RHMP18969 699RHMP5222438 RAM BABU BHAI LAL
21 699RHMP18970 699RHMP5222439 BHAIYA RAM RAM AVADH
22 699RHMP18971 699RHMP5222440 Abhay Kumar Singh Braj Narayan Singh
23 699RHMP18974 699RHMP5222442 SHOBH LAL PAL BRIJ LAL PAL
24 699RHMP18972 699RHMP5222443 Km. Rajani Lal Dev
25 699RHMP18973 699RHMP5222444 Nanhak Ram Sheo Nath Ram
26 699RHMP18975 699RHMP5222445 Ramesh Kumar Yadav Budhai Ram Yadav
27 699RHMP18976 699RHMP5222446 Gopal Prasad Ram Janm
28 699RHMP18978 699RHMP5222448 Yashwant Singh Jagdev Singh
29 699RHMP18980 699RHMP5222449 Banwari Lal Ram Narayan
30 699RHMP18979 699RHMP5222450 Vinay Kumar Dharma Raj
31 699RHMP18983 699RHMP5222441 Deepak Kumar Ram Kumar
32 699RHMP18984 699RHMP5222454 Mahesh Kumar Hari Ram
33 699RHMP18985 699RHMP5222455 Km Neelam D/o Vishwa Nath
34 699RHMP18986 699RHMP5222456 Kishor Yadav Girdhari Yadav
35 699RHMP18989 699RHMP5222461 Ajeet Kumar Chandrakesh Yadav
36 699RHMP18990 699RHMP5222462 DEEPAK THAKUR SURENDRA THAKUR
37 699RHMP18991 699RHMP5222463 Sonu Prasad Gupta Vijai Prasad
38 699RHMP18992 699RHMP5222464 Alok Kumar Vijay Aghahary
39 699RHMP181003 699RHMP5222465 AATIF AYYUB
40 699RHMP181004 699RHMP5222466 Chandan Bapari Arun Bapari
41 699RHMP18675 699RHMP5222467 Surendra Kumar Ravindra
42 699RHMP18993 699RHMP5222468 Pramod kumar Shiri Triveni
43 699RHMP18994 699RHMP5222469 Umesh Chandra Ram Anuj
44 699RHMP18996 699RHMP5222471 Valmiki Verma Tulsi Verma
45 699RHMP18997 699RHMP5222472 Rahul Chaturvedi Amrit Lal Chaturvedi
46 699RHMP18998 699RHMP5222473 Vinod Kumar Yadav Fhoola Yadav
47 699RHMP18999 699RHMP5222474 Rajesh Prajapati Firangi Prasad
48 699RHMP181000 699RHMP5222475 Saurabh Prajapati Kalpnath Prajapati
49 699RHMP181001 699RHMP5222476 Sadhana Singh Deshraj Singh
50 699RHMP181002 699RHMP5222477 Avdhesh Kumar Nanky
51 699RHMP181010 699RHMP5222478 Raj Bharat Shiv Bachan
52 699RHMP181011 699RHMP5222480 Manoj Kumar Jnapasu Ram
53 699RHMP181005 699RHMP5222481 Shashikant Prajapati Nagendra Prajapati
54 699RHMP181006 699RHMP5222482 Virendra Prajapati Jhapsu Prajapati
55 699RHMP181007 699RHMP5222483 Shrikant Lalbahadur
56 699RHMP181008 699RHMP5222484 Devnath Ramsanehi
57 699RHMP181009 699RHMP5222485 Basant Kumar Yadav Ram Adhar Yadav
58 699RHMP181013 699RHMP5222487 Vipin Kumar Jaiswal Dev Narayan
59 699RHMP181012 699RHMP5222486 Ranjit Kumar Bhola Prasad
60 699RHMP181014 699RHMP5222488 Sabbir Ahamad Alauddin
61 699RHMP181015 699RHMP5222489 Manoj Kumar Yadav Lalsahab yadav
62 699RHMP181016 699RHMP5222490 Ram Kumar Nishad Dhura lal
63 699RHMP181017 699RHMP5222491 Vijay Bhardwaj Chandrika Rajbhar
64 699RHMP181018 699RHMP5222492 Devendra Munib
65 699RHMP181020 699RHMP5222494 Allauddin Ansari Mukhi Miyan Ansari
66 699RHMP181021 699RHMP5222495 Jai Shankar Late.Basant Lal
67 699RHMP181022 699RHMP5222496 Abhishek Kumar Singh Vashishtha Narayan Singh
68 699RHMP181023 699RHMP5222497 Dinesh Kumar Badri Prasad
69 699RHMP181024 699RHMP5222498 Chandrabhushan Kumar Gautam Gyanchandra Ram
70 699RHMP181025 699RHMP5222499 Kanhaiya Lal Gupta Subedar Gupta
71 699RHMP181029 699RHMP5222503 Km.Isha Chauhan Rajdev Chauhan
72 699RHMP181028 699RHMP5222502 Anil Sonkar Gulab Sonkar
73 699RHMP18982 699RHMP5222453 Rinkoo Pratap Gouraw Beni Prasad
74 699RHMP181026 699RHMP5222500 Km.Richa Chauhan Rajdev Chauhan
75 699RHMP181030 699RHMP5222504 Krishna Kumar Gaur Chandrabhan Gaur
76 699RHMP181032 699RHMP5222506 Ravi Shanker Bhajuram ram
77 699RHMP181019 699RHMP5222493 Vijay Pratap Tiwari Raj Mangal Tiwari
78 699RHMP181034 699RHMP5222508 Vishwajeet Kumar Ramdev Rajbhar
79 699RHMP181035 699RHMP5222509 Ajeet Kumar Panday Ramawtar Panday
80 699RHMP181036 699RHMP5222510 Aniket Kunwar Lt- Ram Kumar
81 699RHMP181037 699RHMP5222511 Km.Poonam Lal Bahadur
82 699RHMP181038 699RHMP5222512 Ramesh Kumar Lt.Ramlakhan Prasad
83 699RHMP181039 699RHMP5222513 Bharat Yadav Om Prakash Yadav
84 699RHMP181040 699RHMP5222514 Shubham Kumar Ram Kumar
85 699RHMP181041 699RHMP5222515 Kamlesh Kumar Gautam Ram Bachan Ram
86 699RHMP181042 699RHMP5222518 Shambhoo Sharma Arjun Sharma
87 699RHMP181043 699RHMP5222519 Devendra Ramji
88 699RHMP181044 699RHMP5222520 Sanjay Kumar Sharma Sriram Sharma
89 699RHMP181045 699RHMP5222521 Javed Ali Gulab Baks
90 699RHMP181046 699RHMP5222517 Ratneshwar Pandey Rajesh Kumar Pandey
91 699RHMP181047 699RHMP5222516 Vinod Kumar Pandey Ravindra Nath Pandey
1 699RHMP18944 699RHMP5222406 Manoj Kumar Prajapati Ram Ratan
2 699RHMP18948 699RHMP5222415 Mohd Athar Abdul Waris
3 699RHMP18946 699RHMP5222410 GANESH PRASAD RAJPOOT SHIV MANGAL RAJPOOT
4 699RHMP18943 699RHMP5222402 SUGRIV BHARTI SHIV BACHAN
5 699RHMP18945 699RHMP5222407 AVDHESH KUMAR RAM FER
6 699RHMP18947 699RHMP5222412 Abhimanyu Kumar Singh Santosh Kumar Singh
7 699RHMP18958 699RHMP5222426 Jitendra Yadava Raja Ram Yadava
8 699RHMP18955 699RHMP5222423 SUNEEL KUMAR PATEL RAM LAL PATEL
9 699RHMP18959 699RHMP5222427 Birendra Ram Shankar Ram
10 699RHMP18960 699RHMP5222429 Ajeet Kumar Chaurasiya Balgovind Chaurasiya
11 699RHMP18961 699RHMP5222430 Santosh Kumar Jagadish Yadav
12 699RHMP18957 699RHMP5222425 Dilip Kumar Shiv karan
13 699RHMP18954 699RHMP5222421 Vikash Kumar Chauhan Ramlal Chauhan
14 699RHMP18963 699RHMP5222431 Manish Kumar Vishwakarma Munna Vishwakarma
15 699RHMP18964 699RHMP5222432 Raghwendra Kumar Dixit Parsuram Dixit
16 699RHMP18965 699RHMP5222433 Sandeep Yadav Ram Singh Yadav
17 699RHMP18966 699RHMP5222434 Anand Parkash Ram Uggar
18 699RHMP18968 699RHMP5222435 Sonu Rajbhar Ram Pratap Rajbhar
19 699RHMP18967 699RHMP5222436 Yashwant Rao Ram Adhar
20 699RHMP18969 699RHMP5222438 RAM BABU BHAI LAL
21 699RHMP18970 699RHMP5222439 BHAIYA RAM RAM AVADH
22 699RHMP18971 699RHMP5222440 Abhay Kumar Singh Braj Narayan Singh
23 699RHMP18974 699RHMP5222442 SHOBH LAL PAL BRIJ LAL PAL
24 699RHMP18972 699RHMP5222443 Km. Rajani Lal Dev
25 699RHMP18973 699RHMP5222444 Nanhak Ram Sheo Nath Ram
26 699RHMP18975 699RHMP5222445 Ramesh Kumar Yadav Budhai Ram Yadav
27 699RHMP18976 699RHMP5222446 Gopal Prasad Ram Janm
28 699RHMP18978 699RHMP5222448 Yashwant Singh Jagdev Singh
29 699RHMP18980 699RHMP5222449 Banwari Lal Ram Narayan
30 699RHMP18979 699RHMP5222450 Vinay Kumar Dharma Raj
31 699RHMP18983 699RHMP5222441 Deepak Kumar Ram Kumar
32 699RHMP18984 699RHMP5222454 Mahesh Kumar Hari Ram
33 699RHMP18985 699RHMP5222455 Km Neelam D/o Vishwa Nath
34 699RHMP18986 699RHMP5222456 Kishor Yadav Girdhari Yadav
35 699RHMP18989 699RHMP5222461 Ajeet Kumar Chandrakesh Yadav
36 699RHMP18990 699RHMP5222462 DEEPAK THAKUR SURENDRA THAKUR
37 699RHMP18991 699RHMP5222463 Sonu Prasad Gupta Vijai Prasad
38 699RHMP18992 699RHMP5222464 Alok Kumar Vijay Aghahary
39 699RHMP181003 699RHMP5222465 AATIF AYYUB
40 699RHMP181004 699RHMP5222466 Chandan Bapari Arun Bapari
41 699RHMP18675 699RHMP5222467 Surendra Kumar Ravindra
42 699RHMP18993 699RHMP5222468 Pramod kumar Shiri Triveni
43 699RHMP18994 699RHMP5222469 Umesh Chandra Ram Anuj
44 699RHMP18996 699RHMP5222471 Valmiki Verma Tulsi Verma
45 699RHMP18997 699RHMP5222472 Rahul Chaturvedi Amrit Lal Chaturvedi
46 699RHMP18998 699RHMP5222473 Vinod Kumar Yadav Fhoola Yadav
47 699RHMP18999 699RHMP5222474 Rajesh Prajapati Firangi Prasad
48 699RHMP181000 699RHMP5222475 Saurabh Prajapati Kalpnath Prajapati
49 699RHMP181001 699RHMP5222476 Sadhana Singh Deshraj Singh
50 699RHMP181002 699RHMP5222477 Avdhesh Kumar Nanky
51 699RHMP181010 699RHMP5222478 Raj Bharat Shiv Bachan
52 699RHMP181011 699RHMP5222480 Manoj Kumar Jnapasu Ram
53 699RHMP181005 699RHMP5222481 Shashikant Prajapati Nagendra Prajapati
54 699RHMP181006 699RHMP5222482 Virendra Prajapati Jhapsu Prajapati
55 699RHMP181007 699RHMP5222483 Shrikant Lalbahadur
56 699RHMP181008 699RHMP5222484 Devnath Ramsanehi
57 699RHMP181009 699RHMP5222485 Basant Kumar Yadav Ram Adhar Yadav
58 699RHMP181013 699RHMP5222487 Vipin Kumar Jaiswal Dev Narayan
59 699RHMP181012 699RHMP5222486 Ranjit Kumar Bhola Prasad
60 699RHMP181014 699RHMP5222488 Sabbir Ahamad Alauddin
61 699RHMP181015 699RHMP5222489 Manoj Kumar Yadav Lalsahab yadav
62 699RHMP181016 699RHMP5222490 Ram Kumar Nishad Dhura lal
63 699RHMP181017 699RHMP5222491 Vijay Bhardwaj Chandrika Rajbhar
64 699RHMP181018 699RHMP5222492 Devendra Munib
65 699RHMP181020 699RHMP5222494 Allauddin Ansari Mukhi Miyan Ansari
66 699RHMP181021 699RHMP5222495 Jai Shankar Late.Basant Lal
67 699RHMP181022 699RHMP5222496 Abhishek Kumar Singh Vashishtha Narayan Singh
68 699RHMP181023 699RHMP5222497 Dinesh Kumar Badri Prasad
69 699RHMP181024 699RHMP5222498 Chandrabhushan Kumar Gautam Gyanchandra Ram
70 699RHMP181025 699RHMP5222499 Kanhaiya Lal Gupta Subedar Gupta
71 699RHMP181029 699RHMP5222503 Km.Isha Chauhan Rajdev Chauhan
72 699RHMP181028 699RHMP5222502 Anil Sonkar Gulab Sonkar
73 699RHMP18982 699RHMP5222453 Rinkoo Pratap Gouraw Beni Prasad
74 699RHMP181026 699RHMP5222500 Km.Richa Chauhan Rajdev Chauhan
75 699RHMP181030 699RHMP5222504 Krishna Kumar Gaur Chandrabhan Gaur
76 699RHMP181032 699RHMP5222506 Ravi Shanker Bhajuram ram
77 699RHMP181019 699RHMP5222493 Vijay Pratap Tiwari Raj Mangal Tiwari
78 699RHMP181034 699RHMP5222508 Vishwajeet Kumar Ramdev Rajbhar
79 699RHMP181035 699RHMP5222509 Ajeet Kumar Panday Ramawtar Panday
80 699RHMP181036 699RHMP5222510 Aniket Kunwar Lt- Ram Kumar
81 699RHMP181037 699RHMP5222511 Km.Poonam Lal Bahadur
82 699RHMP181038 699RHMP5222512 Ramesh Kumar Lt.Ramlakhan Prasad
83 699RHMP181039 699RHMP5222513 Bharat Yadav Om Prakash Yadav
84 699RHMP181040 699RHMP5222514 Shubham Kumar Ram Kumar
85 699RHMP181041 699RHMP5222515 Kamlesh Kumar Gautam Ram Bachan Ram
86 699RHMP181042 699RHMP5222518 Shambhoo Sharma Arjun Sharma
87 699RHMP181043 699RHMP5222519 Devendra Ramji
88 699RHMP181044 699RHMP5222520 Sanjay Kumar Sharma Sriram Sharma
89 699RHMP181045 699RHMP5222521 Javed Ali Gulab Baks
90 699RHMP181046 699RHMP5222517 Ratneshwar Pandey Rajesh Kumar Pandey
91 699RHMP181047 699RHMP5222516 Vinod Kumar Pandey Ravindra Nath Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *